Διάκοσμοι – Decorative tattoos

Μικρά ή μεγάλα σχέδια που σε πρώτη ματιά είναι διακοσμητικού χαρακτήρα αλλά μπορεί να μεταφέρουν και το προσωπικό σας μήνυμα.