Κάλυψη ουλών

Οι ουλές για να «καλυφθούν» πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από την επούλωσή τους (όσο πιο παλιά η ουλή, τόσο καλύτερα). Το ίδιο ισχύει και για τις ραγάδες.